Студио София

Jumping Fit
Bungee Fitness
Интервална тренировка
Кръгова тренировка
Clever Fit
HIIT (40мин)
За отслабване
Ум и тяло
Танци
За тинейджъри
За деца
За отслабване
Ум и тяло
Танци
За тинейджъри
За деца