Dance Pilates

Dance Pilates 1

Практика, която съчетава комбинация от пилатес упражнения и такива от други танцови стилове като например балет, модерен балет и латино ритми.

Всяка практика е придружена с различна музикална тематика, която спомага работата над различни емоционални сфери в човека — нежност, сила, освобождение, радост и т.н.

Цели и ползи: